„Ja+Ty=My” – o co chodzi z tą bliskością?

Współczesny dominujący w masowym przekazie model relacji partnerskich, dewaluujący bliskość, stawiający na szybkie zaspakajanie własnych potrzeb, promujący styl życia „singla”, przekłada się na kryzys związku partnerskiego jako wartości. Młodzi ludzie mają problem z utrzymaniem trwałych i głębokich relacji partnerskich. Jest to powiązane między innymi ze stopniowym procesem degradacji warstwy intymnej związku. Celem warsztatu jest przybliżenie uczestnikom wiedzy pomagającej lepiej zrozumieć złożoność problematyki bliskich i głębokich relacji partnerskich. Z uwagi na bardzo trudną intymną/ osobistą problematykę warsztatu praca odbywać będzie się za pomocą bezpiecznych narzędzi, krótkich wykładów, dyskusji, studiów przypadku, prac w podgrupach bez elementów pracy na własnym materiale.

Celem warsztatu jest:

  • przekazanie wiedzy psychologicznej z zakresu omawianej problematyki;
  • poddanie konstruktywnej krytyce współcześnie dominującego modelu relacji partnerskich;
  • próba określenie wraz z uczestnikami niezbędnych warunków potrzebnych dla stworzenia głębokiej i satysfakcjonującej relacji partnerskiej;
  • trwały związek = rodzina i co dalej? – końcowa konkluzja.


Program ramowy:

  • wprowadzenie do omawianej problematyki pod kątem wiedzy z zakresu psychologii;
  • omówienie dominującego wzorca relacji partnerskich, również pod kątem stereotypów płciowych;
  • praca nad pytaniem, czego potrzebuję, jakich warunków, aby móc stworzyć trwały satysfakcjonujący związek?