Misja „Relaks” – warsztaty antystresowe

Wiele osób nie potrafi wypoczywać w efektywny i satysfakcjonujący sposób. Często z odpoczynkiem utożsamia się bierne spędzanie czasu takie jak: leżenie, oglądanie telewizji, gry komputerowe, surfowanie w sieci lub pogłębiające stres formy „wypoczynku” jak imprezy, zajadanie problemów, nadużywanie substancji psychoaktywnych etc. Dlatego ważne jest, aby nauczyć studentów od pierwszych lat, jak w sposób efektywny wypoczywać i odstresowywać się. Pomoże to obniżyć napięcie, lepiej radzić sobie z problemami na co dzień, w tym także z nauką.

Celem warsztatu jest:

  • zapoznanie studentów z technikami relaksacyjnymi oraz metodami skutecznego relaksu.


Adresaci warsztatu:

Warsztat adresowany jest przede wszystkim do osób, które stosują nieefektywne sposoby relaksowania się np. oglądanie TV.

Program ramowy:

  • wprowadzenie – czym jest i po co nam relaks i relaksacja – miniwykład i prezentacja multimedialna;
  • diagnoza własnych umiejętności wchodzenia w stan relaksacji;
  • metody i techniki relaksacji – trening autogenny Schultza, trening Jacobsona, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia energetyzujące – pokaz i ćwiczenia indywidualne uczestników;
  • wymiana doświadczeń i wrażeń między uczestnikami – wypracowanie „zasad korzystania” z metod relaksacji – praca w podgrupach.