ADAPTER 2017/2018 to:

Warsztaty psychologiczne

 • dowiesz się więcej o sobie i nauczysz nowych umiejętności

Punkt Konsultacyjny

 • czekamy na wszystkich potrzebujących pomocy i zainteresowanych własnym rozwojem

E-konsultacje

*porada mailowa nie jest tożsama z poradą psychologiczną czy psychiatryczną – diagnoza wymaga ZAWSZE bezpośredniego kontaktu

Streetworkerzy

 • „naszych ludzi” spotkasz na terenie uczelni – podejdź i zapytaj o program

Cele programu:

 • uzyskanie informacji i analiza źródeł, poziomu i rodzaju problemów pojawiających się w środowisku studentów pierwszych lat studiów;
 • analiza oczekiwań studentów w zakresie potrzeb w obszarach: zdrowotnym, społecznym, psychologicznym;
 • stworzenie i promocja programu informacyjnego na temat zdrowia psychicznego, adaptacji i zmiany stylu życia na I roku studiów;
 • integracja działań: ochrony zdrowia, pomocy psychologicznej, społecznej;
 • podjęcie działań informacyjno-edukacyjnych, promujących akceptowane społecznie postawy;
 • podejmowanie działań służących zwalczaniu negatywnych postaw i zachowań, promowaniu integracji poprzez partnerstwo pomiędzy wszystkimi uczestnikami życia akademickiego;
 • promocja zdrowych i aktywnych postaw w środowisku akademickim;
 • przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów rozwijających umiejętności psychologiczne i interpersonalne;
 • realizacja specjalistycznych programów opieki psychologicznej i zdrowia psychicznego;
 • udzielanie wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego osobom doświadczającym trudności w adaptacji do warunków życia studenckiego;
 • diagnoza i określenie czynników protekcyjnych dobrej adaptacji i czynników ryzyka wystąpienia problemów adaptacyjnych na początku studiów.

Ważne informacje:

 • wszystkie elementy programu dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej są bezpłatne;
 • program przeznaczony jest dla wszystkich studentów AGH;
 • pierwszeństwo przy zapisach mają studenci I roku;
 • ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona, więc zapisz się wcześniej;
 • każdy uczestnik warsztatu Programu Adapter otrzyma certyfikat, który jednocześnie jest usprawiedliwieniem nieobecności studenta na przypadających w tym czasie zajęciach;
 • aby zagwarantować Ci komfort związany z konsultacją, prosimy o wcześniejsze umówienie się na wizytę;
 • na pierwszą konsultację zabierz ze sobą dokument potwierdzający, że jesteś studentem AGH (indeks, legitymacja studencka, książeczka zdrowia);
 • psychologów obowiązuje tajemnica zawodowa – wszystkie problemy, o których rozmawiasz podczas sesji, zostają między Tobą i Twoim psychologiem;
 • termin konsultacji z psychologiem możesz umówić bezpośrednio w centrum medycznym Scanmed S.A. lub telefonicznie: 12 629 88 00.