27.03.2019

Wykorzystywanie map myśli w nauce

Jeżeli chcesz wiedzieć co to są mapy myśli i jak je efektywnie wykorzystywać w codziennej nauce - zapisz się na warsztaty!


>> LINK DO ZAPISÓW <<

Termin: 2 kwietnia 2019 r. godz. 15:00-18:00

Miejsce: Open Space w biurze Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH

Mapy myśli to specjalny sposób zapisu informacji wyzwalający kreatywność i przyśpieszający naukę oraz pracę.

Tworzenie map myśli powoduje:

  • lepsze zrozumienie tematu,
  • stworzenie ważności kategorii
  • skupienie się na najważniejszym
  • zobaczenie jakby wszystkiego z góry - pokazanie relacji pomiędzy składowymi mapy.

Dodatkowo podczas tworzenia mapy myśli stajemy się bardziej kreatywni, ponieważ wykorzystujemy możliwości obu półkul mózgowych.

Szkolenie  poprowadzi dr inż. Tomasz Stachura - pasjonat i popularyzator wykorzystania map myśli w nauce, pracy i biznesie.

http://mapymysli.net/