Pomoc psychologiczna

Studenci AGH mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych. Punkt konsultacyjny, prowadzony poza terenem AGH jest wsparciem w sytuacjach kryzysowych dla osób potrzebujących pomocy w rozwoju psychicznym. Studenci mogą zgłosić się na konsultację zawsze, kiedy ich zdaniem rozmowa z psychologiem mogłaby okazać się pomocna, a w szczególności, gdy:

 • przeżywają trudności natury osobistej, mają złe samopoczucie i podejrzewają, że ten stan może się pogłębić;
 • mają problemy z samooceną, motywacją, ich jakość życia nie jest zadowalająca;
 • borykają się z trudnościami w relacjach z innymi;
 • doświadczyły istotnej straty, są w stanie kryzysu emocjonalnego, przeżywają rozterki.

Punkt Konsultacyjny w roku akademickim 2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 dyżur psychologa w ramach Punktu Konsultacyjnego prowadzi:

Ośrodek psychoterapii i neurorehabilitacji Sensusmed

Rejestracja na konsultacje odbywa się telefonicznie pod numerem: 504 288 040

Regulamin konsultacji psychologicznych w ramach Programu adaptacyjnego ADAPTER dla studentów AGH (do pobrania)

Dodatkowy Punkt Konsultacyjny dla studentów AGH

Uprzejmie informujemy, że dostępne są konsultacje psychologów w dodatkowym Punkcie Konsultacyjnym, który prowadzi:

SCANMED S.A.

przy ul. Armii Krajowej 5 w Krakowie

Rejestracja odbywa się poprzez kontakt z Telefonicznym Centrum Obsługi Klienta pod numerami telefonów: 12 629 88 00 lub 12 629 88 80

Szczegółowe informacje dot. umawiania wizyt (do pobrania)

Dyżur psychologiczny w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych

W semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 zapraszamy na spotkana z psychologiem w dwóch terminach:

 • Poniedziałki w godz. 13:00-17:00 - mgr Karolina Probosz

rejestracja na konsultacje odbywa się mailowo na adres: karolina.probosz@agh.edu.pl

DS Alfa pok. 42B, ul. Reymonta 17

 • Czwartki w godz. 11:00-15:00 dr Agnieszka Szewczyk-Zakrzewska

rejestracja na konsultacje odbywa się mailowo na adres: agnieszka.szewczyk-zakrzewska@agh.edu.pl

DS Alfa pok. 42B, ul. Reymonta 17

Bezpłatna pomoc psychologiczna dla studentów z Ukrainy – projekt Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej

Szczegóły dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezplatna-pomoc-psychologiczna-dla-studentow-z-ukrainy--projekt-parlamentu-studentow-rzeczypospolitej-polskiej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie udziela specjalistycznej pomocy psychologicznej dla osób i rodzin w sytuacji

 • kryzysu rodzinnego,
 • kryzysu małżeńskiego,
 • przemocy domowej,
 • przemocy seksualnej,
 • utraty, żałoby,
 • zagrożenia samobójstwem,
 • wypadków, katastrof,
 • doświadczenia przestępstwa.

Ośrodek czynny jest całą dobę! Pomoc jest bezpłatna, a rejestracja nie jest wymagana.

Kontakt:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie
ul. Radziwiłłowska 8b
tel.: 12 421 92 82