Punkt Konsultacyjny

Studenci AGH mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych. Punkt konsultacyjny, prowadzony poza terenem AGH jest wsparciem w sytuacjach kryzysowych dla osób potrzebujących pomocy w rozwoju psychicznym. Studenci mogą zgłosić się na konsultację zawsze, kiedy ich zdaniem rozmowa z psychologiem mogłaby okazać się pomocna, a w szczególności, gdy:

 • przeżywają trudności natury osobistej, mają złe samopoczucie i podejrzewają, że ten stan może się pogłębić

 • mają problemy z samooceną, motywacją, ich jakość życia nie jest zadowalająca

 • borykają się z trudnościami w relacjach z innymi

 • doświadczyły istotnej straty, są w stanie kryzysu emocjonalnego, przeżywają rozterki

Punkt Konsultacyjny w roku akademickim 2018/2019

W roku akademickim 2018/2019 dyżur psychologa w ramach Punktu Konsultacyjnego prowadzi:

Małopolskie Centrum Psychoterapii

ul. Felicjanek 10/9
31-104 Kraków
tel.: 12 307 77 37

Rejestracja na konsultacje odbywa się bezpośrednio w Punkcie Konsultacyjnym!

 

Dyżur psychologiczny w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych

Dyżur psychologiczny dla studentów i pracowników AGH w roku akademicki 2018/2019

Miejsce:
DS. ALFA ul. Reymonta 17 pok. 9A
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH

Terminy:
Środa 9:00-11:00
Piątek 16:00-18:00

Zachęcamy do mailowego powiadomienia o planowanej wizycie: psycholog@agh.edu.pl

Pierwszeństwo podczas konsultacji mają studenci z niepełnosprawnością.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie udziela specjalistycznej pomocy psychologicznej dla osób i rodzin w sytuacji:

 • kryzysu rodzinnego,

 • kryzysu małżeńskiego,

 • przemocy domowej,

 • przemocy seksualnej,

 • utraty, żałoby,

 • zagrożenia samobójstwem,

 • wypadków, katastrof,

 • doświadczenia przestępstwa.

Ośrodek czynny jest całą dobę! Pomoc jest bezpłatna, a rejestracja nie jest wymagana.

Kontakt:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie
ul. Radziwiłłowska 8b
tel.: 12 421 92 82